ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

ترجمه های حوزه جغرافیا و محیط زیست و کشاورزی

تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل

کد فایل
20141144
عنوان انگلیسی
Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior A Meta-Analysis
عنوان فارسی
تحلیل و ترکیب رفتار مسئولانه زیست محیطی فرا تحلیل
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله