ترجمه حوزه هنر

ترجمه حوزه هنر

اصول طراحی، وینلند در نیوجرسی

کد فایل
20141140
عنوان انگلیسی
Design Guidelines Vineland, New Jersey
عنوان فارسی
اصول طراحی، وینلند در نیوجرسی
تعداد صفحه
16
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فایل