ترجمه های مربوط به شیمی، نفت و گاز و انرژی

ترجمه های مربوط به شیمی، نفت و گاز و انرژی

موازنه جرم و انرژی کارخانه بازیابی آمونیاک

کد فایل
20140703
عنوان انگلیسی
MASS AND ENERGY BALANCE OF AMMONIA RECOVERY PLANT
عنوان فارسی
موازنه جرم و انرژی کارخانه بازیابی آمونیاک
تعداد صفحه
6
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
از صفحه 6 تا 15 مقاله