ترجمه های حوزه برق و الکترونیک

ترجمه های حوزه برق و الکترونیک

خوشه بندی خنثی انرژی برای استخراج انرژی شبکه های حسگرهای بیسیم

کد فایل
20140914
عنوان انگلیسی
Energy neutral clustering for energy harvesting wireless sensors Networks
عنوان فارسی
خوشه بندی خنثی انرژی برای استخراج انرژی شبکه های حسگرهای بیسیم
تعداد صفحه
32
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله